Maksiofacijalna i oralna hirurgija

Oralna i maksilofacijalna hirurgija je oblast hirurgije koja za svrhu ima lečenje širokog spektra bolesti, povreda i defekata na području glave, vrata, lica, vilica i usne šupljine.