3D Ortopan

3D Ortopan savremenim aparatom nam daje snimak na kome se prikazuju i gornja i donja vilica, sa oba vilična zgloba i svim zubima. Osim zuba koje možemo posmatrati u ustima, na ovom snimku vidljivi su i zubi koji nisu iznikli – vidi se njihov približni položaj a nekada je moguće uočiti i da li su ti zubi zdravi ili ne.

Naš rendgen centar koristi digitalnu tehnologiju, koja omogućava da snimak bude gotov za svega par minuta. Nakon samog procesa snimanja rendgen tehničar će kompjuterski podesiti optimalnu boju snimka i štampač će za samo minut završiti print vašeg ortopana.

Pre snimanja zuba i vilica nije potrebna nikakva priprema u smislu promene režima ishrane. Jedino treba skinuti sav nakit u predelu glave, kako se i on ne bi ocrtao na vašem snimku, svojom senkom skrivajući određene zone na filmu. Ukoliko nosite proteze potrebno je i njih izvaditi neposredno pre snimanja. I nakit i proteze možete vratiti čim aparat završi prikupljanje podataka.